ĐIỆN MẶT TRỜI COHUCO

Trụ sở chính: 102/5 TTN1 – Tân Thời Nhất – Quận 12 -Tp.HCM
CN: Thôn Đá Bắn, Xã Hộ Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận
Email: nvhuy.it@gmail.com – Web: thicongdienmattroi.net

Send us mail