Entries by admin

Hệ thống điện mặt trời độc lập là gì?

Hệ thống điện năng lượng mặt trời độc lập là hệ thống chuyển hóa điện năng từ năng lượng mặt trời thông qua tấm pin quang điện và điện năng được lưu trữ trực tiếp trên ắc quy hoạt động độc lập mà không cần điện lưới. Hệ thống điện mặt trời độc lập là gì? […]

Hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới là gì?

Điện năng lượng mặt trời hòa luới là gì? hệ thống bao gồm những gì? nguyên lý hoạt động ra sao? điện năng lượng mặt trời hòa lưới có phù hợp với gia đình hay không? quy trình lắp đặt ra sao? và địa điểm uy tín để tư vấn lắp đặt hệ thống điện năng lượng […]